Monique de Boer
(1963)

Monique de Boer

 

Monique houdt zich ruim vijfentwintig jaar bezig met leerprocessen. Omdat leren op de traditionele manier haar eenzijdig voorkwam, heeft ze zich binnen haar universitaire opleiding Klinische pedagogiek gespecialiseerd in leerproblemen, een richting waarbij andere manieren van leren centraal staan.
 

Profit en non-profit
Na vele jaren aan de Universiteit van Utrecht trainingen en cursussen te hebben ontwikkeld en te hebben gegeven aan docenten, studenten en promovendi, breidde ze midden jaren negentig haar werkzaamheden uit naar commerciële organisaties. Voor KLM heeft ze cabinepersoneel, HR-managers en hoger management getraind, veelal op basis van door haar zelf ontwikkelde cursussen. Ook deed ze binnen de KLM projectleiding van grote trainingstrajecten.

 
Zelfstandig
Vanaf 2007 werkt Monique zelfstandig als trainingconsultant en talentontwikkelaar. Haar academische kennis van leerproblematiek en -vaardigheden heeft ze in de loop der jaren verder uitgebreid met opleidingen en cursussen op het gebied van supervisie, mediation, Insights® en Brein Centraal Leren. Monique is Licensed Insights®-practitoner, Brein Centraal Leren expert en Dreamjob loopbaancoach.
Vanuit haar eigen bedrijf werk  
Haar werkwijze kenmerkt zich door een scherpe analytische benadering van een probleem (‘terug naar de kern’) vertaald naar trainingen met een op de doelgroep afgestemde mix van verschillende didactische, vaak creatieve en expressieve, technieken (‘schroom overwinnen en nieuwe paden betreden’).
 
Vrije tijd
Ook ervaringen die ze opdoet in haar vrije tijd inspireren haar tot creatieve werkvormen die passen binnen doelstellingen van opleidingstrajecten. Zo zien we elementen terug in haar trainingen vanuit haar reizen naar andere culturen en hobbies als dans, films, literatuur en theater.
 
Drijfveren
Wat haar drijft, is mensen een nieuw perspectief bieden, de wereld van een andere kant laten zien. Leeroplossingen bieden die inspireren zodat mensen van een gebaand pad durven gaan. Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat altijd je kreeg... is een van haar motto’s.
 
Gevolgde opleidingen en cursussen
Portfolio