Trainingen


Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg...
 
Echt leren is je open durven stellen en dingen anders doen dan je altijd gedaan hebt. Daar is lef voor nodig, een veilige leeromgeving en vooral plezier in het uitproberen. Moniques trainingen op het gebied van persoonlijke, professionele en teamontwikkeling kenmerken zich daarom door afwisseling in werkvormen en plezier.
 
Veelzijdige werkvormen
Door haar achtergrond en ervaring heeft zij de beschikking over vele werkvormen en concepten die zij op maat inpast in haar programma. Daarnaast werkt Monique in haar trainingen met Insights Discovery®. Uit feedback komt naar voren dat deelnemers verfrist en geïnspireerd uit een training komen en de nieuw verworven vaardigheden met enthousiasme toepassen.