Insights Discovery®

 

Wat is Insights Discovery®?
Insights Discovery®, ontwikkeld begin jaren negentig door Andrew en Andy Lothian, is gebaseerd op het werk van Carl Gustav Jung. Jung ging ervan uit dat elk mens uniek is, maar bepaalde diep gewortelde psychologische voorkeuren heeft die hem een bepaalde kijk op situaties geven. Het gedrag dat voortkomt uit deze voorkeuren bepaalt de wijze van communiceren, het nemen van besluiten, samenwerking, leidinggeven, etcetera. Insights Discovery® geeft inzicht in deze persoonlijkheidsvoorkeuren. De methode kan individueel of op een team toegepast worden.
 
Hoe kan Insights Discovery® gebruikt worden?De methode kan gebruikt worden ter verhoging van de effectiviteit van

Insights Discovery&reg biedt een helder begrippenkader om in individuele trajecten en in organisaties over complexe (persoonsgebonden), vaak sensitieve, zaken te kunnen praten. Door de gehanteerde methodiek, kunnen deze onderwerpen op heldere wijze meetbaar gemaakt worden.
 
Hoe werkt Insights Discovery®?
 
Vier basiskleuren
De basis van Insights Discovery® is een eenvoudig model met vier kwadranten (vertaald in vier kleuren) die mensen en hun voorkeursstijlen tot uitdrukking brengen. Ieder persoon zal in zijn functioneren in meer of mindere mate vier kleuren of ‘energieën’ laten zien, hoewel door persoonlijke voorkeuren bepaalde kleuren sterker vertegenwoordigd zullen zijn.
 


 

Acht persoonlijkheidstypen
Jung onderscheidt in zijn werk verschillende functies: denken, voelen, gewaarworden en intuïtie, en twee soorten bewustzijnsinstellingen: introversie en extraversie. Door deze met elkaar te verbinden kon Jung uiteindelijk acht persoonlijkheidscombinaties of ‘hoofdtypen’ identificeren. Insights Discovery® combineert de vier kwadranten met Jungs acht typen.
 


 

Insights Discovery® Persoonlijkheidsprofiel
Op basis hiervan heeft Insights Learning & Development een instrument ontwikkeld waarin door middel van het invullen van een beperkt aantal vragen (via internet, tijdsinvestering 20 tot 30 minuten) een persoonlijkheidsprofiel van een deelnemer kan worden gemaakt. Het profiel maakt tevens duidelijk wat de plaats van de deelnemer is op het ‘Insights-wiel’ dat afgeleid is van de acht typen.
 


 

Insights Discovery® Team Dynamics Programme
Bij het werken met een team worden deze individuele scores bij elkaar gebracht in een teamwiel. Dit teamwiel is de basis van de analyse van de teamdynamiek, waarbij uiteraard ook de taakopdracht van het team wordt betrokken. De ervaring leert dat door middel van het teamwiel de kracht van het team goed in beeld kan worden gebracht, maar dat uiteraard ook de risico’s snel zichtbaar zijn. Dit kan worden geplaatst tegen de ervaring van de samenwerking.
 


Monique de Boer is Insights Discovery® geaccrediteerd en een licensed partitioner.
 
Klik hier voor meer informatie over Insights Discovery®.