Coaching en Supervisie


Zelfkennis is de ware kennis...
 
Coaching
Bij coaching wordt de vraag of het probleem van de coachee binnen een van tevoren vastgesteld aantal bijeenkomst opgelost. Monique hanteert verschillende manieren van coaching die ze afstemt op de behoefte van de coachee en diens situatie. Haar werkvormen zijn prikkelend en stimulerend zodat de coachee met een flinke dosis zelfreflectie en daadkracht zijn loopbaan kan vervolgen.
 
Supervisie
Supervisie is een specifieke vorm van coaching van professionals, gericht op de professionalisering van de interactie met mensen. De supervisant brengt een of meer concrete werksituaties in waarbij hij onder begeleiding van de supervisor op deze situaties reflecteert. De belangrijkste resultaten van supervisie zijn het leren herkennen van situaties - inclusief de eigen reactie daarop - en inzicht verkrijgen in hoe men in het vervolg effectiever kan handelen. In vergelijking met coaching is supervisie minder direct probleemoplossend en meer beschouwend en preventief van aard.
Monique is gecertificeerd supervisor (LVSB-registratie).
 
Insights Discovery®
Zowel bij coaching als bij supervisie kan gebruik gemaakt worden van een Insighs Discovery®-profiel dat een beeld geeft van de persoonlijke gedragsvoorkeuren van de coachee/supervisant. Monique is Insights geaccrediteerd en een Insights licensed partitioner.