Zie ook de BCLpublicaties met bijdragen van Monique de Boer:

 

De laatste 10 jaar is veel meer bekend geworden over het functioneren van het brein. Nieuwe scantechnieken, de zogenaamde neuro-imaging technieken, laten zien welke onderdelen van de hersenen actief zijn bij verschille

nde soorten taken. Ook begeleiders kunnen baat hebben bij deze kennis. Als je immers weet ho

e leren werkt in het brein, kan je daar als begeleider expliciet rekening mee houden bij de opzet en uitvoering van leertrajecten. Wij noemen dit BreinCentraal Leren®, BCL. Bij BreinCentraal Leren staat de werking van het brein centraal bij het opzetten en uitvoeren van leertrajecten. BCL heeft een model met zes algemene leerprincipes gedestilleerd met hun neurocognitieve onderbouwing, op basis van gesprekken met wetenschappers en literatuur. Het verbindende principe is: leren is het vormen van sterke en uitgebreide neurale netwerken.
 

 

Het BCL-model is een model om bevindingen uit de neurocognitieve wetenschap en de praktijk van leren en opleiden te verbinden. Met dit model kan een begeleider een leertraject opzetten, onderbouwen en evalueren. De “bril” van de zes leerprincipes (herhalen, emotie, creatie, focus, zintuiglijk rijk en voortbouwen) helpt om (neuro)cognitieve wetenschappelijke inzichten te sorteren en door te vertalen naar de praktijk van het leren van kennis, (meta)cognitieve vaardigheden, inzicht en attitude.

 
Lees meer.

 

De ASOOO benadering van het BCL geeft breinonderbouwde richtlijnen voor het creeeren van een optimaal leer-en ontwikkelklimaat